- ENQUESTA SOBRE EL PEIX -
Des de la Unió de Consumidors de Catalunya - UCC llancem aquesta enquesta per a poder determinar el grau de coneixement de les persones consumidores sobre la venta del peix. Això ens permetrà elaborar un informe amb les dades recollides.

Gràcies per participar.
Començar
 
Quantes vegades a la setmana consumeix peix? *


 
Principalment on sol comprar el peix? *


 
Coneix la diferència entre peix blanc i peix blau? *

     
 
Distingeix el peix d’aqüicultura del de pesca extractiva? *

     
 
Quan va a una peixateria, mira si el producte està etiquetat? *

     
 
Coneix la informació que han de tenir les etiquetes a la peixateria? *

     
 
Si no hi ha etiquetes, demana la informació? *

     
 
Quina informació li interessa més al moment de comprar peix? *


 
Coneix alguna marca de peix de les llotges catalanes? *

     
 
En cas afirmatiu, quina?

 
Distingeix el peix de proximitat de les llotges catalanes? *

     
 
Està disposat a pagar un preu extra pel producte de les llotges catalanes? *

     
Gràcies per completar aquest typeform
Ara en pots crear el teu propi — és gratuït, senzill i bonic!
Crea un <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform