- ENQUESTA SOBRE LES ASSEGURADORES -
Des de la Unió de Consumidors de Catalunya-UCC llancem aquesta enquesta per a poder conèixer el grau de coneixement dels consumidors sobre situacions habituals en el sector de les asseguradores. Això ens permetrà elaborar un informe amb les dades recollides.

Gràcies per participar.
Començar
 
Marqui les assegurances que té contractades: *


 
S'ha llegit les condicions particulars de les seves assegurances? *

     
 
S'ha llegit les condicions generals de les seves assegurances? *

     
 
Ha presentat mai un sinistre? *

     
 
En cas afirmatiu, se li ha solucionat el problema?

     
 
L'asseguradora l'avisa amb 2 mesos d'antelació del preu de renovació de l'assegurança? *

     
 
Sap amb quina antelació al venciment de l'assegurança ha d'avisar el consumidor a l'asseguradora per donar-se de baixa? *


 
Considera que la prima de l'assegurança que paga, en relació amb les prestacions, és: *


 
Sabria a on dirigir una reclamació davant de la seva asseguradora? *

     
 
En cas que la resposta a la reclamació no fos la desitjada pel consumidor, sabria a on dirigir la reclamació en 2a instància? *

     
 
En cas afirmatiu, indiqui a on la dirigiria:

 
Quina és per vostè, la millor companyia asseguradora? *

Gràcies per completar aquest typeform
Ara en pots crear el teu propi — és gratuït, senzill i bonic!
Crea un <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform